Resy Leuverink | ReLevant beleid

Op basis van deze inzichten, heb ik een aanpak ontwikkeld om maatschappelijke verbeteringen – samen met álle belanghebbenden – te bewerkstelligen.
Deze aanpak heb ik verder verfijnd in mijn loopbaan als beleidsmaker, procesmanager en onderzoeker. De belangrijkste succesfactor is altijd een intensieve samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden. Dit werkt voor alle belanghebbenden inspirerend!
Als zelfstandig maatschappelijk ondernemer een waardevolle bijdrage leveren aan samen leven met veerkracht, dat is wat ik met ReLevant Beleid toevoeg.”

ZP Twente Magazine: Resy Leuverink | ReLevant beleid

Voor wie kun je iets betekenen?

“Ik werk voor overheden, maatschappelijke organisaties en verenigingen die daadwerkelijk streven naar sociale verbetering. Zij kunnen mij als beleidsmaker, procesmanager en/of onderzoeker inzetten voor gewenste veranderingen op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs, werk en zorg.”

Hoe ga je te werk?

“Elke maatschappelijke verandering heeft een eigen context, eigen belanghebbenden en een eigen dynamiek. Dit vraagt om een eigen aanpak.
Daarom investeer ik optimaal en vrijblijvend in de kennismaking met de opdrachtgever, verkenning van zijn netwerk en inschatting van de context. Ik geef volledige informatie over mijn werkwijze.
Pas als deze aanspreekt, wordt de opdracht aangenomen. Samen staan we dan uitvoerig stil bij het probleem dat wordt ervaren, welk resultaat wordt beoogd en welke oplossing passend is voor deze specifieke situatie. Van de opdrachtgever wordt gevraagd om de nodige informatie te verschaffen, actief mee te denken en goed samen te werken met álle andere belanghebbenden.
In deze veranderprocessen breng ik vertrouwen in mensen en inlevingsvermogen mee, waardoor het gezamenlijk belang wordt gevonden en gerealiseerd. Bij knelpunten in het veranderproces weet ik doorzettingsvermogen en praktische oplossingen te bewerkstelligen.”

Favorieten Resy Leuverink

Boek Het Achterhuis van Anne Frank
Film Willow, Ryan’s daughter en Rainman
TV De Wereld Draait Doorrrr, Buitenhof en NOS Journaal
Vakantieland Frankrijk, Italië en Canada
Muziek Bruce Springsteen, Janis Joplin, Rolling Stones en klassiek
Hobby’s Lange afstandswandelen, tuinieren en lezen
Sport Joggen en BodyBalance
Keuken Italiaans met een bel Chianti